W Opolu powstało Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB 

Czas2 min

Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB rozpoczęło działalność przy Politechnice Opolskiej.

– Nasza uczelnia szeroko współpracuje z różnorodnymi instytucjami, stąd też w politechnicznym budynku, w ścisłym centrum miasta mieści się nowe biuro: Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Opole. To bardzo cenna inicjatywa, której partnerem jest także Uniwersytet Opolski. Program Erasmus+ ma bowiem znacznie więcej do zaproponowania niż znana chyba każdemu możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię. Mam tutaj na myśli wsparcie finansowane innowacyjnych rozwiązań – informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

– Zależy nam na promocji elementów programu dotyczących finansowania projektów między uczelniami lub między uczelniami a biznesem lub z partnerami samorządowymi. To są działania, gdzie miasto czy region identyfikuje konkretne potrzeby na styku tych obszarów, a my jesteśmy w stanie to sfinansować. Np. jedna z technicznych uczelni w Polsce razem z globalnym liderem technologicznym buduje u siebie na uczelni wirtualny kampus dla studentów mechatroniki. To konkretna potrzeba na uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i unowocześnieniem oferty dydaktycznej. Na tego typu przedsięwzięcia można z programu Erasmus+ otrzymać pieniądze – potwierdza prof. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 – To nie tylko produkty i usługi, które mają służyć uczelni, studentom. To mogą być różne rzeczy badawcze, dedykowane naukowcom, ale także projekty związane z unowocześnianiem, digitalizowaniem czy usprawnieniem np. transportu w mieście, gdzie samorząd, uczelnia i biznes chcą wspólnie zrealizować projekt – dodaje.

To także większe możliwości dla samych studentów, którzy np. mogą aplikować o praktyki zagranicą, ostatnio właśnie w ramach programu 12 angielskich studentów wyjechało do Niemiec, żeby pracować na większych platformach samolotowych wojskowych, które nie są produkowane w Wielkiej Brytanii.
Erasmus+ InnHUB w Opolu jest siódmym takim biurem w Polsce.

 – Żeby biuro mogło powstać na naszej uczelni, konieczne było poparcie władz regionu i instytucji z otoczenia biznesu. Takie wsparcie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy silnych partnerów z którymi będziemy mogli tworzyć projekty i realizować innowacyjne inicjatywy integrujące uczelnie, samorząd i biznes – podkreśla dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.

– Cała idea polega na tym, że tworzymy tutaj miejsce, w którym partnerzy z różnych sektorów chcą się spotkać, współpracować. Gdyby tej woli i zainteresowania nie było, nie byłoby biura. Dlatego też nie organizujemy biur w każdym mieście wojewódzkim. Mamy ich dopiero siedem nie dlatego, że nie mamy możliwości organizacyjnych tylko, że organizujemy biura tam, gdzie wiemy, że środowisko lokalne ma taką potrzebę – podsumowuje prof. Paweł Poszytek.

Siedziba Erasmus+ InnHUB Opole mieści się w budynku Centrum Nauka Biznes przy ul. Waryńskiego 4.  Pierwsze szkolenia i warsztaty zaplanowano na czerwiec.

Źródło: Politechnika Opolska

Zostaw komentarz