W Rybniku powstanie Centrum OZE i Technologii Wodorowych

Czas1 min

15 maja br., w Urzędzie Miejskim w Rybniku, odbyło się spotkanie pomiędzy władzami Politechniki Śląskiej oraz Miasta Rybnik. W rozmowach ze strony Politechniki Śląskiej uczestniczyli prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz oraz dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ, a ze strony Miasta Rybnik Prezydent Miasta Piotr Kuczera.

Na spotkaniu dyskutowano sprawy związane z planami utworzenia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Technologii Wodorowych w Rybniku. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i wynika z przekonania o konieczności współdziałania w duchu zasad partnerstwa w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki. Projekt ten znalazł się na liście projektów do finansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Priorytetem jest realizowanie odpowiedzialnej transformacji gospodarczej m.in. poprzez wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji: technologii wodorowych, zielonej gospodarki, energetyki, przemysłów wschodzących, ICT, sztucznej inteligencji, medycyny cyfrowej.

Prezydent Piotr Kuczera zaproponował działalność Centrum OZE i Technologii Wodorowych w Rybniku w ramach ROW (Rybnickiego Okręgu Wodorowego). Profesor Janusz Kotowicz przekazał informacje o wielu działaniach Politechniki Śląskiej w zakresie badań i wdrożenia technologii wodorowych.

Realizując politykę zielonej transformacji, Miasto Rybnik wprowadza do transportu autobusy wodorowe. Pierwsze egzemplarze będą dostarczone już we wrześniu bieżącego roku. Łącznie w ciągu 2 lat będzie ich co najmniej 20. Profesor Kotowicz zaproponował badania tych środków transportu przez Politechnikę Śląską. Miasto Rybnik zorganizuje spotkanie z producentami autobusów i przygotowane będzie stosowne porozumienie w tej sprawie.

Źródło: Politechnika Śląska

Zostaw komentarz