W Stalowej Woli zostanie rozbudowana sieć elektroenergetyczna

Czas2 min

PGE Dystrybucja S.A., Spółka z Grupy PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowanie realizowanej przez PGE inwestycji „Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności”.

W ramach umowy NFOŚiGW przyznał na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 148 mln złotych, co pozwoli pokryć 60% z 247 mln złotych kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, z Programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Inwestycja w rozbudowę sieci elektroenergetycznej zapewni stabilne dostawy energii na potrzeby Stalowej Woli oraz przedsiębiorstw skupionych na terenie Euro-Park Stalowa Wola, Strategicznego Parku Inwestycyjnego.  To  impuls  do rozwoju miasta, strefy i szansa na tworzenie nowych miejsc pracy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Prowadzona inwestycja zwiększy możliwość podłączania nowych źródeł wytwórczych OZE zwiększając dywersyfikację źródeł energii czego efektem będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie oddziaływania na środowisko – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Przyłączona w 2022r. przez PGE Dystrybucja strefa EURO-PARK Stalowa Wola była dla spółki największym dotychczasowym wyzwaniem w skali mocy przesyłowej. Dzisiaj wracamy z kolejną inwestycją, wzmacniającą obecne możliwości. Jej przeprowadzenie będzie znacznie ułatwione dzięki przyznanemu dofinansowaniu. Tereny wschodniej Polski są obszarem atrakcyjnym dla rozwoju biznesu i mają potencjał inwestycyjny, który jest zauważany – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

– Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej PGE Dystrybucja stanowi impuls do aktywizacji gospodarczej regionów – dodaje Jarosław Kwasek.

-150 milionów złotych dotacji na rozwój obszarów objętych transformacją energetyczną to środki, które przeznaczone zostaną na budowę nowych obiektów elektroenergetycznych. Ich rozbudowa i modernizacja jest konieczna, by czysta energia, którą teraz chcemy produkować i dostarczać, była faktem. W skali kraju inwestycje, taka jak ta w Stalowej Woli, konieczne są do efektywnego wykorzystywania zielonej energii. Nasze działania skierowane są nie tylko do dużych wytwórców, ale i do ponad 1,3 mln prosumentów. Do tego potrzebne są inwestycje sieciowe, które realizuje PGE Dystrybucja – powiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji PGE wybuduje 13,9 km nowych linii kablowych dystrybucji energii 110kV, zmodernizuje istniejącą stację transformatorowo-rozdzielczą i wybuduje 3 nowe stacje. Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość sieci elektroenergetycznej i stabilność jej działania oraz zmniejszy narażenie na ewentualne awarie. Realizacja inwestycji powoli także na podłączenie nowych mocy wytwórczych energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Projekt PGE Dystrybucja zakłada przygotowanie infrastruktury sieciowej na realizację inwestycji wspierających elektromobilność w Stalowej Woli. Planowana jest budowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz największej na świecie, w pełni ekologicznej, fabryki folii miedzianej przeznaczonej do baterii samochodów elektrycznych, która będzie się mieścić na terenie Euro-Park Stalowa Wola – Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na koniec maja 2026 r.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna/NFOŚIGW