W Zielonej Górze powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności

Czas3 min

Na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisane zostały umowy na utworzenie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności. Jedno BCU – w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych – powstanie w zielonogórskiej Budowlance, drugie natomiast – w dziedzinie informatyki i programowania – w Elektroniku. Miasto, które jest liderem obydwu projektów, pozyskało na ten cel 19 mln zł.

– W konkursie wystartowaliśmy w grudniu ub. roku. – powiedział wiceprezydent Miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk. – Środki pozyskało kilkadziesiąt miast w Polsce, ale z województwa lubuskiego udało się to tylko Zielonej Górze. Cieszymy się, bo są to środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zielona Góra jako pierwsze lubuskie miasto pozyskało środki z tego funduszu. Obydwie inwestycje są już w realizacji – dla obydwu już wyłoniono wykonawcę i budowy zostały rozpoczęte – zakończenie inwestycji przewidziano na przełom roku 2023/2024. – dodał wiceprezydent Kaliszuk.

Branżowe Centra Umiejętności będą nową jednostką w oświacie, aktualnie w MEiN trwają prace nad ustawą regulującą ich funkcjonowanie. Docelowo będzie ich w całej Polsce 120. – Takie Centra będą powstawać w całym kraju w poszczególnych dyscyplinach. W danej dyscyplinie może być tylko jedno takie Centrum. – mówił na dzisiejszym spotkaniu pomysłodawca powołania BCU w Zielonej Górze, dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Zadaniem BCU będzie podnoszenie kompetencji uczniów, ale też otoczenia społecznego, na przykład nauczycieli ze szkół danego regionu. Liczymy na to, że BCU w swoich branżach będą służyły także certyfikacji. To jest temat, który nie jest jeszcze uregulowany prawnie, ale już się o tym w kraju mówi. Dlatego potrzebujemy partnerów branżowych, żeby kształcić na rzecz praktycznych rozwiązań, i żeby te certyfikaty mogły się pojawić. Tak więc z jednej strony certyfikacja, podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli, a z drugiej, równie istotne dla szkół, kwestie inwestycyjne – w pomieszczenia czy w aparaturę. Bo nie da się w tej chwili bez dobrego wyposażenia kształcić techników czy inżynierów. – zakończył swoją wypowiedź prof. M. Mrugalski.

Partnerami branżowymi w projekcie z zakresu budownictwa wodnego i melioracji wodnych zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Reprezentujący Wody Polskie Jan Wardecki, dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze zadeklarował konkretne działania: – Cieszę się bardzo, że Wody Polskie zostały partnerem tego projektu. Na rynku brakuje w tej chwili szkolenia w zakresie budownictwa czy melioracji. Ze swojej strony będziemy udostępniać nasze obiekty hydrotechniczne do realizacji projektu. I nie tylko te w terenie, ale też na miejscu w Zielonej Górze. A Marcin Pawłowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych nie ukrywa, że przystąpienie do projektu podyktowane zostało chęcią pozyskania młodych ludzi do pracy w zawodach, które nie cieszą się ostatnio zbytnią popularnością, a są niezwykle potrzebne.

– Jako stowarzyszenie bardzo zabiegamy o naszą młodzież – chcemy aby kwestie teoretyczne, które zdobywają w szkołach i na uczelniach, połączyć z przygotowaniem, wdrożeniem i zapoznaniem ich z otoczeniem związanym z branżą hydrotechniczną. Staramy się ich pozyskać do dalszej pracy. Żeby nie musieli zastanawiać się nad wyborem swojej dalszej kariery zawodowej. Chcemy, żeby wybrali branżę, która niestety została trochę zapomniana. Przez ostatnie 20 lat melioracja praktycznie zamarła. Fachowców w tej branży bardzo brakuje i bardzo się cieszę, że taki projekt będzie realizowany, a my mamy możliwość w nim pomóc.

Uniwersytet Zielonogórski jest partnerem w obydwu projektach. Na realizację projektu Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych dofinansowanie wynosi 10 000 000 zł, w podziale środków Uniwersytet Zielonogórski otrzyma 332 968 zł. Drugi projekt – Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania na realizację otrzyma 9 028 727 zł, z czego Uniwersytet Zielonogórski 255 263 zł.

Zadaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie wsparcie funkcjonowania BCU poprzez realizację działalności: edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej, doradczo-promocyjnej oraz działalności w zakresie współpracy z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w dziedzinie organizowania turniejów tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności. Współpraca z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych będzie realizowana w Instytucie Budownictwa UZ, a kierownikiem projektu została dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ.

Natomiast za współpracę z Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania odpowiedzialny będzie dr inż. Michał Doligalski z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ – kierownik projektu.

Podczas uroczystości zostały zawarte umowy pomiędzy Miastem Zielona Góra – Liderem Projektów a Partnerami. W imieniu Miasta dokumenty podpisał prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, Uniwersytet Zielonogórski reprezentował rektor, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, a Wody Polskie Jan Wardecki – dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obecnie projekty finansowane są w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Docelowo Centra zostaną ustawowo umiejscowione w systemie edukacji i będą samodzielnymi jednostkami funkcjonującymi niezależnie od szkół, które dzisiaj realizują projekty.

Źródło: Uniwersytet Zielonogórski