Wałbrzych pierwszym miastem w Polsce z Planem Działania Zielonego Miasta

Czas1 min

Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha na sesji 15 grudnia 2022 przyjęli dokument, którego punktem wyjścia jest przejście z gospodarki i dziedzictwa węglowego w kierunki gospodarki nisko-emisyjnej – informuje urząd miasta.

Plan Działania Zielonego Miasta Wałbrzycha (ang. Wałbrzych Green City Action Plan, GCAP) ma na celu wspierać zrównoważony rozwój miasta ukierunkowanego na poprawę jakości środowiska, zwiększanie odporności na zmianę klimatu, poprawę warunków życia mieszkańców, a także wsparcie różnorodności i inkluzywności społecznej. Program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (ang. EBRD Green Cities) wspiera miasto w zidentyfikowaniu i ustalaniu priorytetów oraz inwestowaniu środków w celu poprawy efektywności środowiskowej miasta.

W ramach Planu Działania Zielonego Miasta zaproponowano rozwój 26 działań wpisujących się w wypracowane cele, w siedmiu obszarach obejmujących sektory: Energia, Budynki, Transport, Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Użytkowanie gruntów, Odpady, Przemysł, Rozwiązania wielosektorowe. Działania te będą realizowane w perspektywie 2030 roku i obejmują zarówno inwestycje kapitałowe, jak i działania włączające. Szacuje się, że całkowity koszt kapitałowy wypracowanych działań wyniesie ponad 2 mld PLN.

 Łącznie w proces tworzenia planu zaangażowano ponad 25 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawicieli oświaty, miejskich spółek oraz krajowych i regionalnych instytucji. W warsztatach i spotkaniach w mieście wzięło udział ponad 250 osób, zaś w badaniach ankietowych zebrano ponad 630 opinii mieszkańców.

 „Jestem przekonany, że zrealizujemy działania opisane w niniejszym dokumencie, to jest nasza ambicja i dążenie poparte doświadczeniami, jakich nie ma w innych miastach. Jeszcze nie tak dawno temu bywały dni, gdy nie można było swobodnie oddychać wychodząc z domu na ulicę, gdy Pełcznica i Szczawnik były martwymi rzekami, a gleba była zatruta odpadami z kopalń i koksowni. Doskonale to pamiętamy i dlatego wiemy, że nasza przyszłość to zrównoważony rozwój, zdrowi mieszkańcy, czyste środowisko naturalne. Mamy świadomość, że świat się zmienia i trzeba za nim nadążyć rozwijając przyjazny i ekologiczny transport, udoskonalając gospodarkę odpadami, ograniczać zużycie wody i ciepła, ale też ułatwiając edukację i dbając o to, by mieszkańcom po prostu żyło się lepiej. Naszym celem i ambicją jest, by Wałbrzych był miastem jeszcze bardziej zielonym, by w pełni zasłużyć na nazwę Green City – mówi Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha

Dzięki wdrożeniu planu Wałbrzych będzie miastem zeroemisyjnym, realizującym założenia zrównoważonego rozwoju, atrakcyjnym dla mieszkańców, zapewniającym im odpowiednie warunki rozwoju, pracy i wypoczynku, gdzie zachowane są wysokie walory przyrodnicze, wdraża się błękitno-zieloną infrastrukturę i dba o walory dziedzictwa kulturowego, tworząc idealne warunki do rozwoju przyszłych pokoleń.

Źródło: Urząd Miasta Wałbrzych / Grafika: ZielonyRozwoj.pl

Zostaw komentarz