Wdrażanie AI do biznesu – od czego zacząć?

Czas3 min

Jeśli boimy się sztucznej inteligencji, to może oznaczać, że jej nie rozumiemy. Z biegiem czasu doświadczamy coraz większego wpływu technologii na codzienne życie. Sztuczna inteligencja to kolejny etap postępu technologicznego, który znacząco wpłynie na globalną gospodarkę i rynek pracy. Jak nadążyć za zmianami?  

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znajduje zastosowanie w różnych sektorach, wyręczając pracowników w powtarzalnych, monotonnych, a nawet niebezpiecznych działaniach. Obszarami wartymi nowego spojrzenia są przede wszystkim metodologia pracy, w tym automatyzacja, standaryzacja i optymalizacja procesów. Zgodnie z raportem „Monitoring trendów w innowacyjności”, przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (źródło), aż 97% największych międzynarodowych firm wdroży do 2025 roku rozwiązania oparte na AI. Dynamicznie rozwijająca się technologia prowadzi do prawdziwej transformacji gospodarczej. Istnieje duża bariera wejścia wszelkich technik AI do dziedzin związanych z robotyzacją przemysłu, sektorem energetycznym, handlem elektronicznym, obsługą klienta, bankowością, medycyną oraz nowymi mediami. Na holistyczne zmiany mają wpływ przede wszystkim otoczenie rynkowe oraz wciąż rosnące potrzeby i oczekiwania konsumentów.  

Wdrażanie AI do biznesu – od czego zacząć?

Obecnie nie da się prowadzić nowoczesnego biznesu bez technologii. Te dwa obszary przenikają się wzajemnie i są od siebie zależne. Katalog zmian w organizacjach różni się od siebie w zależności od ich obszaru, sektora, celów i perspektywy. Firmy powinny zacząć od audytu działań, analizy zasobów i procesów. Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się dobrym praktykom i narzędziom, które umożliwią wprowadzenie nowych technologii. Mogłoby się wydawać, że zmiany są kosztowne. Nie zawsze – nawet małe przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na zakup narzędzi do automatyzacji procesów. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych systemów i oprogramowania mogą mieć duży wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przykładem może być marketing automation, dzięki któremu usprawnimy lejek sprzedażowy czy zautomatyzujemy wysyłkę kampanii marketingowych w sieci. Koszt inwestycji w nowe narzędzia z pewnością szybko się zwróci.  

Rynek pracy a zmiany technologiczne

Wyzwania na rynku pracy determinowane są głównie przez dwa trendy, czyli zmiany demograficzne oraz technologiczne. W drugim przypadku mamy do czynienia z rozwojem automatyzacji, z AI na czele. Przyszłość sztucznej inteligencji koncentruje się przeważnie na wizji technologii, która zastępuje ludzi. Tymczasem sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, ale za to wymusi zmiany w zakresie kompetencji pracowników. Przyszłość nie będzie polegała na rywalizacji AI vs ludzie, ale pomiędzy organizacjami, które wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji a tymi, które z niej nie korzystają. Automatyzacja nie zastąpi pracy ludzkiej. Wręcz przeciwnie – będzie sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy. Z jednej strony jest to szansa dla pracowników, z drugiej wyzwanie wymagające zdobycia nowych kompetencji. Co więcej, organizacje powinny być przygotowane na reskilling, czyli proces przekwalifikowywania pracowników, oraz upskilling, który ma na celu podnoszenie ich kompetencji. Optymalizacja czy automatyzacja procesów jest pierwszym krokiem do zdobycia przewagi konkurencyjnej firm, jednak równie ważna jest inwestycja w człowieka, szczególnie w jego edukację. Wszystko ma na celu dostosowywanie ich umiejętności do aktualnej sytuacji rynku pracy i wyzwań – w tym przypadku rozwoju nowych technologii.

Pracownicy, którym zależy na rozwoju kariery, nie powinny biernie czekać na to, co przyniesie im przyszłość. Warto nabywać nowe kompetencje i umiejętności, które mogą okazać się niezbędne na drodze zawodowej. Osoby zainteresowane nowymi technologiami, w tym obszarem AI oraz uczenia maszynowego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej uczelni:

Szkolenie Artificial intelligence w marketingu polecane jest w szczególności managerom i ekspertom, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie AI i uczenia maszynowego oraz wykorzystywać innowacyjne narzędzia marketingowe oparte o Big Data. Program obejmuje również problematykę prawną oraz cyberzagrożenia związane z zastosowaniem AI w marketingu. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się również, jak prawidłowo i skutecznie wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w e-commerce.

Studia podyplomowe Biznes.AI: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji to unikatowy program, który obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawnych, technicznych i biznesowych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji. W ramach warsztatów uczestnicy zajęć będą samodzielnie projektować rozwiązania AI pod opieką doświadczonych trenerów. Szkolenie szczególnie polecane jest managerom, analitykom, konsultantom oraz właścicielom firm zainteresowanym wdrożeniem rozwiązań AI w przedsiębiorstwie.

Studia podyplomowe Automatyzacja procesów biznesowych ma na celu zapoznanie uczestników z technologiami i metodyką automatyzacji procesów biznesowych. Program zajęć skupia się na wykorzystaniu dostępnych rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych, wdrażaniu strategii oraz prowadzenia złożonych projektów. Studia polecane są managerom sprawującym nadzór nad procesami w przedsiębiorstwie, chcącym doskonalić swoje umiejętności i pozyskać praktyczną wiedzę z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.

Źródło: ALK

Zostaw komentarz