Węglokoks szuka sposobów na drugie życie kopalń

Czas1 min

Spółka WĘGLOKOKS KRAJ S.A. jest partnerem międzynarodowego projektu, w ramach Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) o akronimie Green Jobs.

Założeniem projektu Green Jobs jest wskazanie optymalnych scenariuszy zmiany przeznaczenia wycofywanych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego i zapewnienie im dalszej egzystencji, poprzez wdrożenie nowego modelu funkcjonowania opartego na działaniach skupionych na min. odnawialnych źródłach energii oraz alternatywnych możliwościach dalszego rozwoju.

W dniach 4-5 października br. przedstawiciele WĘGLOKOKS KRAJ S.A. uczestniczyli w zagranicznych warsztatach, wspólnie z partnerami tworzącymi międzynarodowy zespół badawczy. Spotkanie odbyło się w miejscowości Velenje, w Słowenii. W trakcie spotkania skupiono się na omówieniu dotychczasowych wyników przeprowadzonych badań oraz realizacji zadań na różnych etapach wdrażania projektu. Wszyscy partnerzy obecni na spotkaniu mieli również okazję zwiedzić kopalnię węgla brunatnego Premogovnik Velenje oraz zobaczyć prace rekultywacyjne w rejonie pobliskiego zbiornika wodnego.

Projekt GreenJobs został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2021 r., a jego realizacja rozpoczęła się w lipcu 2022 roku. W ramach międzynarodowego zespołu, w którym uczestniczą partnerzy z Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Niemiec prowadzone są badania nad wykorzystaniem technologii produkcji energii (energia geotermalna, wiatrowa, fotowoltaika), magazynowania energii (elektrownie szczytowo – pompowe z wykorzystaniem cieczy gęstych, baterie) oraz technologii produkcji zielonego wodoru.

W ramach projektu, na podstawie uzyskanych wyników badań, zostaną sporządzone biznesplany, które w przyszłości mogą stać się podstawą przeprowadzenia niezbędnych przemian, z możliwością powstania nowych, „zielonych” miejsc pracy.

Źródło: Węglokoks