Woda, węgiel i wodór – synergia niezbędna do życia. Łukasiewicz na Kongresie 3W

Czas2 min

Czy woda, węgiel i wodór mogą zmienić świat? Jak technologie na nich oparte zbudują przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki? Jakie wyzwania staną przed globalnym społeczeństwem? To tylko część z pytań, na które starali się odpowiedzieć eksperci podczas Kongresu 3W. Łukasiewicz, jako współtwórca idei, brał w tych rozważaniach aktywny udział.

Kongres 3W to największe w naszym regionie spotkanie poświęcone rozwiązaniom bazującym na wodzie, wodorze i węglu. Sektor ten należy do najszybciej rozwijających się w Polsce, jego wartość wynosi obecnie blisko 4,86 mld dolarów. Szacuje się, że naszym kraju do 2030 r. największy wzrost nastąpi w obszarze technologii węglowych – o prawie 9%, a wartość krajowego rynku 3W wzrośnie do 5,6 mld dolarów.

Idea 3W – idealne połączenie

Idea 3W skupia się na wodzie, która jest niezbędna do życia, wodorze jako nowym surowcu energetycznym oraz innowacyjnych technologiach węglowych. W ramach koncepcji opracowywane są nowoczesne rozwiązania stosowane w przemyśle, medycynie czy energetyce. Główne cele 3W to wzmocnienie polskiej gospodarki i racjonalne wykorzystanie zasobów naszej planety.

– Woda, wodór i węgiel odpowiednio wykorzystane zmieniają polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy projekt, który aktywizuje społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podczas otwarcia Kongresu.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem koncepcji 3W, a Łukasiewicz należy do grona jej współtwórców. Aby efektywniej budować ekosystem 3W, powołane zostało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, w którego skład wchodzą nasze instytuty oraz najlepsze polskie uczelnie techniczne i uniwersytety.

Silna reprezentacja

W trakcie Kongresu z naukowcami Łukasiewicza można się było spotkać aż w pięciu panelach dyskusyjnych, na sesjach speed-datingowych i podczas dyskusji w formacie fishbowl. Tak różnorodne grono specjalistów zaprezentowało szeroki wachlarz projektów prowadzonych w sektorze 3W.

– W mojej opinii na styku nauki i biznesu trzy obszary wymagają usprawnienia: finansowanie badań o wysokim ryzyku, cierpliwość — rozwój technologii wymaga bowiem czasu — i obustronne zaufanie. By kreować postęp, naukowcy nie mogą się bać, że biznes chce ich okraść z osiągnięć, biznes nie może się bać, że naukowcy bezproduktywnie tracą fundusze. Z doświadczenia wiem, że tam, gdzie pojawia się zaufanie, pojawia się rozwój – stwierdził Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podczas panelu „3W i wyzwania dla nauki”.

Instytuty Łukasiewicza mają znaczące osiągnięcia na polu rozwiązań z zakresu 3W. Lokomotywa napędzana wodorem, piec wodorowy, system monitorowania zanieczyszczenia wody czy najnowsze technologie wykorzystujące węgiel i grafen to tylko część z nich. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Kongresu szeroko omawiany był również projekt Bezpieczny Wodór, realizowany przez Łukasiewicz – ORGMASZ. Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie potrzeb dotyczących bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej. W trakcie prezentacji raportu dyrektor Instytutu, dr Grzegorz Malinowski zwrócił uwagę na potrzebę „mądrych inwestycji” i uważnego spojrzenia na technologie wodorowe oraz konieczność ich akceptacji społecznej.

O „trzy wu” po raz trzeci

Trzecia edycja Kongresu odbyła się 27-28 listopada. Wydarzenie co roku gromadzi kilkuset uczestników, wśród których znajdują się naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej i przedsiębiorcy związani z sektorem 3W. Tak samo było w tym roku. Obecnie organizatorzy postawili na różnorodne formy dyskusji i networkingu – sesje matchmakingowe, formuła fishbowl i tradycyjne panele.

Źródło: Centrum Łukasiewicz