Wsparcie finansowe realizacji projektów adaptacji do zmian klimatu

Czas1 min

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektów Path2Resilience i CLIMAAX finansowanych z Programu Ramowego Horyzont w ramach Misji Adaptacja do Zmian Klimatu.

Path2Resilience to pięcioletni projekt realizowany przez konsorcjum 14 organizacji, koordynowany przez EIT Climate-KIC. Projekt będzie wspierać co najmniej 100 regionów i społeczności lokalnych, przeznaczając na ten cel 21 mln EUR w dwóch konkursach.  Pierwszy konkurs jest otwarty od 22.11.2023 i potrwa do 22.02.2024. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie działań w zakresie budowania zdolności do adaptacji do zmian klimatu oraz bezpośredniego wsparcia technicznego. Granty zostaną przyznane 40 regionom w maksymalnej wysokości 210,000€ na realizację projektów trwających do 18 miesięcy. Więcej informacji: https://www.pathways2resilience.eu/first-open-call/

CLIMAAX to 4-letni projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa, który ma na celu wsparcie finansowe i metodologiczne w celu rozwijania regionalnych planów zapobiegania i zarządzania ryzykiem klimatycznym. Program ma na celu wsparcie władz na szczeblu lokalnym oraz regionalnym, a także organizacji pozarządowych w głębszym zrozumieniu zagrożeń klimatycznych, na które są narażone, a także umożliwi im podjęcie działań w ocenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Więcej szczegółów na temat najbliższego naboru wniosków na dofinansowanie regionalnych i lokalnych projektów w ramach projektu Climaax, zaplanowanego na termin: od 8 grudnia 2023 do 8 marca 2024, można znaleźć na stronie: https://climaax-call4regions.fundingbox.com/.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych