Wszystkie ręce na pokład, czyli razem na rzecz Agendy 2030

Czas4 min

Po raz siódmy Kampania 17 Celów organizuje obchody Światowego Dnia Działania, który odbywa się tradycyjnie 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. W tym roku, po raz pierwszy, aktywności zaplanowane zostały na cały tydzień (18-22 września). Na całym globie w tym samym czasie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), inspirujące do podjęcia działań na ich rzecz. Tegoroczną inicjatywę pod hasłem „Zrównoważona produkcja i konsumpcja” zakończy konferencja online z udziałem ekspertów ze świata biznesu, nauki, administracji rządowej oraz organizacji branżowych.

AGENDA 2030 – czy zdążymy? Największe wyzwania

Realizacja Agendy 2030 przyjętej przez ONZ wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – od rządów i organizacji pozarządowych, przez biznes po konsumentów na całym świecie. W Polsce od 7 lat Kampania 17 Celów integruje wszystkie te środowiska w ramach kilkudziesięciu różnych inicjatyw, angażując interesariuszy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W zestawieniu państw realizujących 17 celów zrównoważonego rozwoju „Sustainable Development Report 2023” Polska znalazła się na 9. miejscu (na 166 państw poddanych ocenie) i wypadła o 11 punktów lepiej niż średnia krajów OECD. Nasz kraj osiągnął najlepsze wyniki w zakresie wyeliminowania ubóstwa (SDG 1), czystej wody i warunków sanitarnych (SDG 6), innowacyjności, przemysłu i infrastruktury (SDG 9) oraz partnerstwa na rzecz celów (SDG 17). Jednak wyzwaniem dla Polski pozostają nadal cele związane z eliminacją głodu (SDG2), zrównoważonymi miastami i społecznościami (SDG11), odpowiedzialną produkcją i konsumpcją (12), działaniami na rzecz klimatu (SDG 13), pokojem, sprawiedliwością i silnymi instytucjami (SDG16).

„Przytoczone dane pokazują, że wiele dobrego w naszym kraju się wydarzyło, wiele się dzieje, że zainteresowanie Celami Zrównoważonego Rozwoju i zrozumienie dla ich realizacji rośnie, jednak wciąż dużo przed nami. Najtrudniejsze wyzwania wciąż czekają na rozwiązania systemowe i realne działanie stąd cel 12 to nasz tegoroczny priorytet. To właśnie w tym obszarze pozostaje ogromne pole do działania biznesu w zakresie budowania i wdrażania ambitnych strategii gospodarki obiegu zamkniętego. Tu też ogromna rola do odegrania przez konsumentów – dzisiejszy model nadmiernej konsumpcji musi ulec zmianie. Czasu mamy coraz mniej, czy zdążymy zatem wywiązać się z naszych zobowiązań do 2030 roku? Na to pytanie będziemy starać się odpowiedzieć podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Działania” – mówi Małgorzata Greszta z CSR Consulting, które jest organizatorem wydarzenia.

Konferencja z okazji Światowego Dnia Działania zaplanowana jest na 25 września. Początek spotkania o godz. 9.30. Będzie odbywała się w formule online. Obowiązuje rejestracja pod linkiem https://kampania17celow.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-dzialania-2023/.

BIZNES na RzEcz CELU 12

W dyskusji na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju nie może zabraknąć głosu środowiska biznesowego. W tym roku szczególne miejsce w agendzie obchodów Światowego Dnia Działania w Polsce ma Cel 12, czyli zrównoważona produkcja i konsumpcja, stąd eksperci będą zastanawiać się nad tym, jak musimy zmienić myślenie o gospodarce. Nowy kierunek to gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) nazywana przez wielu modelem przyszłości. Działać musimy jednak tu i teraz, stąd podczas konferencji premierę będzie miała „Mapa działań dla biznesu” z przewodnikiem praktyk i narzędzi zaplanowanym na październik.

GOZ pozwala na obniżenie kosztów wytwarzania produktów, przyczynia się do zmniejszenia zużycia mediów w firmie, generuje dodatkowe zyski oraz zwiększa konkurencyjność firm, tymczasem według przedsiębiorców przejście na ten model działania jest wciąż skomplikowane m.in. ze względu na koszty, i ryzykowne, zwłaszcza w okresie dużych zmian i niepewnej sytuacji gospodarczej[2]. I choć biznes widzi potrzebę wdrażania rozwiązań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, np. w kontekście opakowań to potrzebuje wsparcia i edukacji. Dlatego istotne będzie wskazanie nie tylko aspektów środowiskowych, ale również przywołanie trendów konsumenckich. Transformacja ta powinna odbywać się w myśl zasady 3R, która na pierwszym miejscu stawia ograniczenie ilości odpadów (reduce), następnie ponowne wykorzystanie (reuse), a dopiero później recykling (recycle). Wymaga także zmian legislacyjnych[3].

„Dlatego tak ważne będzie pokazanie dobrych praktyk w obszarze GOZ. Ponadto w części spotkania poświęconej zrównoważonej konsumpcji poznamy wyniki badania Kantar Polska nt. postaw konsumenckich oraz będziemy dyskutować o roli biznesu w transformacji konsumentów” – zapowiada Małgorzata Greszta.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD

UNITE TO ACT (WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD) to główne hasło tegorocznych globalnych obchodów Tygodnia. To przesłanie nadziei, możliwości i pilnej potrzeby działania tu i teraz dla osiągnięcia wspólnych celów.Bycie zjednoczonym nie oznacza, że wszyscy robią to samo lub myślą tak samo. To oznacza, że ludzie działają razem, w całej naszej różnorodności, aby dać ludzkości i naszej planecie piękną, zrównoważoną przyszłość.

„Mamy świadomość, że do osiągnięcia wyznaczonych celów mamy czas do 2030 roku. Dla niektórych to będzie aż lub jeszcze 7 lat, a my chcemy zwrócić uwagę, że to tylko 7 lat i że mimo postępów działamy dosyć zachowawczo, że ważna jest mobilizacja każdego, zarówno na poziomie jednostki, społeczeństwa, organizacji, przedsiębiorstwa, jak i samorządu czy kraju. Liczą się każde ręce chętne do działania, a my podpowiemy, co można zrobić” – zapowiada Greszta.

Dlatego na koniec uczestnicy konferencji otrzymają zestaw narzędzi i inspiracji do realizacji Agendy 2030. Premierę będzie miał także „Inspirownik 3” dla uczelni. Będzie to kolejna publikacja, wspierająca realizację założeń Agendy 2030. Do tej pory ukazały się: „Inspirownik dla samorządów lokalnych”[4] oraz „Inspirownik dla organizacji pozarządowych”[5].

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

  • Zaangażuj się poprzez social media:

ACTivator: http://www.unitetoact.org/
Photobox: https://unitetoact.org/photowall/

Tag: @SDGAction Hashtag: #Act4SDGs #kampania17celow
/linki do stron w SoMe/

  • Zorganizuj akcję 15 września:

https://trello.com/c/nqAO2h2M/110-%F0%9F%8E%A6-teaser-video-global-week-to-act4sdgs

  • Zarejestruj swoją akcję na globalnej mapie:

Więcej informacji

Źródło: komunikat prasowy