Żabka Polska kupi zieloną energię od Modus Asset Management

Czas2 min

Żabka Polska sp. z o.o. oraz spółki zarządzane przez Modus Asset Management podpisały 10-letnią wirtualną umowę zakupu energii elektrycznej (PPA). W ramach PPA Modus Asset Management będzie dostarczał rocznie około 50 GWh zielonej energii elektrycznej, wytwarzanej przez grupę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 65 MW. Dzięki tej umowie sklepy Żabka będą pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, która stanowi ponad 9% ich rocznego zużycia energii elektrycznej.

Pierwsze dostawy z farm fotowoltaicznych Modus Asset Management dla Żabki rozpoczną się już w maju 2023 roku, a umowa będzie obowiązywać przez 10 lat.

„Zwracamy szczególną uwagę na kwestię zapotrzebowania na energię, które stale rośnie w związku z rozwojem i zwiększaniem różnorodności oferty handlowej w naszej działalności biznesowej. Obecnie 100% energii elektrycznej we własnej działalności pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W nasze działania angażujemy jednak również sklepy Żabka prowadzone przez franczyzobiorców. Ponad 57% zużywanej przez nie energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych – jest produkowana przez ich własne instalacje fotowoltaiczne lub są one objęte gwarancjami pochodzenia” – Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Modus Asset Management po raz pierwszy wchodzi na polski rynek umów PPA. Po zakontraktowaniu już ponad 88 GWh na Litwie, firma zamierza wspierać polskie przedsiębiorstwa w osiąganiu ich celów w zakresie dekarbonizacji i zerowego zużycia energii netto. W nadchodzących latach Modus Asset Management planuje zapewnić znaczącą nową moc projektów energii odnawialnej dla odbiorców korporacyjnych w Polsce.

„Zabezpieczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i zmniejszenie śladu węglowego poprzez PPA zyskuje na popularności wśród podmiotów korporacyjnych w naszym regionie. Jesteśmy dumni, że możemy napędzać pozytywne zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej, zdekarbonizowanej przyszłości, wraz z partnerami, takimi jak Żabka Polska. Dzięki rosnącemu portfelowi aktywów Modus Asset Management w zakresie wytwarzania energii odnawialnej w Polsce i krajach bałtyckich, spodziewamy się wzrostu w obszarze zawieranych umów PPA” – mówi Povilas Pečiulis, CEO Modus Asset Management.

W walce ze zmianami klimatycznymi konieczne są zrównoważone działania, a sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Dlatego działania wspierające ochronę klimatu są jednym z priorytetowych celów Żabki. Grupa Żabka przyjęła kompleksową Strategię Odpowiedzialności (ESG – Environmental, Social and Governance). Jest ona zintegrowana ze strategią biznesową Grupy, definiuje jej cele i wskazuje kierunki, w których zamierza podążać. Strategia Odpowiedzialności składa się z czterech filarów, z których każdy definiuje obszary działalności Żabki, a także cele ilościowe i jakościowe. Dzięki nim firma realizuje swoją misję, którą jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie ludziom życia i uwalnianie ich wolnego czasu, przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego podejścia do doboru produktów i budowania relacji z klientami, franczyzobiorcami, partnerami biznesowymi i szeroko rozumianym otoczeniem. Filar Zielona Planeta określa ambicje Żabki w zakresie dekarbonizacji. Firma zobowiązała się do zmniejszenia o 25% (rok bazowy 2020) emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do końca 2026 r., a także zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w sklepach o 70%, w tym przejścia na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w sieci franczyzowej oraz inicjatyw mających na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji z innych źródeł.

„Kontynuujemy działania określone w planie dekarbonizacji Grupy Żabka, który został zatwierdzony przez SBTi i jest częścią naszych umów z instytucjami finansowymi. Podpisanie wirtualnego kontraktu na zakup zielonej energii elektrycznej pozwoli nam poprawić efektywność energetyczną całej sieci i ułatwi dalszą redukcję emisji z zakresu trzeciego w sklepach franczyzowych. Umowa PPA to kolejny krok na drodze do dywersyfikacji portfela energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko” – Marta Wrochna-Łastowska, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Grupa Żabka.

Źródło: Modus Asset Management