Zakończył się I etap konkursu „STEM Innovation Contest”

Czas1 min

Konkurs, organizowany w ramach konsorcjum EURECA-PRO, polega na rozwiązywaniu przez studentów rzeczywistych problemów postawionych przez partnerów przemysłowych. Jury spośród trzech studenckich zespołów wyłoniło zwycięski, który najpierw zrealizuje zaproponowane rozwiązanie, a w lipcu weźmie udział finale konkursu w Hasselt University w Belgii. Wszystkie przedstawione rozwiązania konkursowe łączyła innowacyjność pod kątem zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Zwycięzcy I etapu konkursu to grupa AvGeeks, złożona ze studentów Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Podjęli wyzwanie związane z wprowadzeniem rozwiązania, które zwiększyłoby bezpieczeństwo uczestników ruchu rowerowego. Studenci pod opieką mentora, dr hab. inż. Damiana Hadrysia, prof. PŚ, prodziekana ds. kształcenia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, zaprojektowali innowacyjny kask rowerowy.

– Bardzo wiele korzyści płynie z udziału w tym konkursie, to przede wszystkim możliwość odpowiedzi na rzeczywiste, bieżące problemy, z którymi zmagają się partnerzy przemysłowi projektu EURECA-PRO, to także możliwość pogłębienia swojej wiedzy, nabycia praktycznych umiejętności, współpracy w zespole. Dla mentorów z kolei to możliwość pozyskania swoich następców w nauce. – podkreśliła dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Matematyki Stosowanej, koordynator konkursu na Politechnice Śląskiej.

„STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Innovation Contest” promuje udział kobiet w tej naukowej rywalizacji – zgodnie z regulaminem w każdym zespole musi być co najmniej jedna studentka. Jury złożone z naukowców i przedstawiciela przemysłu podkreśliło, że poziom wszystkich prezentacji był bardzo wysoki.

– Wszystkie przedstawione dzisiaj rozwiązania konkursowe łączyła innowacyjność pod kątem zrównoważonej konsumpcji i produkcji, wszystkie grupy zwróciły uwagę na to, aby ich rozwiązania były zgodne z ochroną środowiska, nie produkowały odpadów, wykorzystywały innowacyjne materiały biodegradowalne. Wszystko to oczywiście wpisuje się w koncepcję Uniwersytetu Europejskiego EURECA-PRO, który realizuje 12 cel zrównoważonego rozwoju ONZ – zrównoważona konsumpcja i produkcja. – powiedziała prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, dyr. Kolegium Studiów i wiceprzewodnicząca Education Council w EURECA-PRO.

To druga edycja konkursu „STEM Innovation Contest”, ubiegłoroczną, premierową edycję wygrał zespół Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Ich projekt dotyczył stworzenia konstrukcyjnego materiału funkcjonalnego z użyciem odpadów produkcji chemii nieorganicznej. Przedstawicielami naszej Uczelni w tegorocznym finale będzie zwycięski zespół AvGeeks wyłoniony w I etapie konkursu oraz 3 międzynarodowe zespoły, złożone ze studentów Politechniki Śląskiej i uczelni partnerskich w konsorcjum EURECA-PRO.

Źródło: Politechnika Śląska

Zostaw komentarz