Zdobądź dofinansowanie na GOZ-transformację. Nowy nabór w PARP

Czas1 min

10 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór do konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Cel dofinansowania

W programie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Projekt powinien obejmować audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, pozwalające na ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 82 781 zł.

Wnioski będzie można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie.

Autodiagnoza

Wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych, wzrost ich cen oraz zależność od dostaw z zagranicy jest ryzykiem dla rozwoju gospodarczego oraz wyzwaniem w dążeniu do ochrony środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu, wspieranie transformacji gospodarki w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski.

Zachęcamy do sprawdzenia obecnego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wypełnienie ankiety pozwoli ocenić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest przygotowane do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Link do ankiety

Źródło: PARP