ZE PAK odbuduje zasoby wodne wschodniej Wielkopolski

Czas1 min

Spółka ZE PAK SA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Wody Polskie podpisały list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz przyrodniczych oraz rozwiązań technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska w rejonie konińsko-tureckiego zagłębia energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem nowych inwestycji ZE PAK S.A. w energetykę odnawialną i jądrową – czytamy w komunikacie spółki.

  List został podpisany w Poznaniu 26 stycznia. Porozumieniu ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK S.A. z wykorzystaniem posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji. W szczególności wspólne działania mają zostać podjęte w zakresie oceny lokalizacji elektrowni jądrowej, odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych.

  – Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce – poinformował Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

  – Porozumienie ZE PAK S.A. gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – powiedział prezes ZE PAK, Piotr Woźny.

  Współpraca obejmie takie obszary jako kształtowanie nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, odbudowę zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenia wyrobisk pokopalnianych ZE PAK S.A., do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym zbiornikom pokopalnianym. Celem jest też ocea możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz wykorzystanie terenów pokopalnianych do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  Źródło: ZE PAK/Facebook / Zdjęcie:

  Zostaw komentarz