Złoż wniosek o premię ekologiczną FENG

Czas1 min

Premia ekologiczna to dotacja w Kredycie ekologicznym FENG, która polega na wsparciu firm w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną. Inwestycje mogą dotyczyć modernizacji posiadanej infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o premie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Program jest skierowany do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) i spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps).

Inwestycje powinny być realizowane na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Ze środków w projekcie można:

  1. Dokonać termomodernizacji posiadanych budynków (element obowiązkowy).
  2. Zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne).
  3. Zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.

Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

Jak to działa?

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym współpracującym z BGK wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego. Promesa udzielona przez bank kredytujący potrzebna jest w następnym kroku, w którym przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu do BGK, żeby otrzymać premię ekologiczną (dotację). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca realizuje inwestycję przy wykorzystaniu środków kredytu ekologicznego, a BGK wypłaca premię ekologiczną na spłatę części kapitału tego kredytu.

Przyjmowanie wniosków w BGK rusza 13 czerwca 2023 r.

Jaka jest wysokość dotacji?

Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe informacje o Kredycie ekologicznym i premii ekologicznej na stronie internetowej BGK.

Kredyt ekologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Źródło: BGK