Znamy zwycięzców konkursu na najlepsze rozwiązania GOZ

Czas5 min

W nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniono aż 24 rozwiązania z obszaru Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Są to różnorodne produkty i modele biznesowe, które dowodzą, że osiągnięcie efektów środowiskowych, a zarazem korzyści ekonomicznych możliwe jest w niemal każdej branży, niezależnie od wielkości firmy. Laureaci otrzymają nagrody o łącznej wartości 540 tys. zł.

Inicjatywa ta ma na celu propagowanie najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – produktów i modeli biznesowych, w tym usług, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

W ramach konkursu wyłoniono najlepsze rozwiązania, które realizują ideę zamknięcia pętli materiałowych w swoim łańcuchu dostaw, zagospodarowują odpady w procesie produkcji nowych produktów, tworząc jednocześnie wartość dodaną. Są wśród nich modele biznesowe, które pozwalają na wydłużenie cyklu życia produktów i materiałów przy zachowaniu ich maksymalnej jakości, przyczyniają się do umiejętnego wykorzystania dostępnych zasobów. W gronie laureatów jest także wiele inicjatyw, funkcjonujących w modelu współpracy i partnerstw łączących różne podmioty, opartych na dialogu z najbliższymi interesariuszami jak i społeczeństwem.

W konkursie mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, niezależnie od wielkości firmy. Zgłoszone rozwiązania musiały być wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Uczestnicy mieli także wykazać mierzalne efekty w zakresie GOZ.

Transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisana w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Wprowadzenie zmian w zakresie GOZ w przedsiębiorstwach służy środowisku naturalnemu, ale także wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności w dłuższej perspektywie oraz wpływa na jakość świadczonych usług. Jak wynika z „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” PARP, w 2022 roku dbałość o prośrodowiskowe aspekty oferowanych produktów i usług jest jedną z częstszych strategii konkurowania przyjmowaną zarówno przez firmy innowacyjne (83%), jak i nieinnowacyjne (75%). Rozwiązania z obszaru GOZ powinny być więc doceniane i promowane. To jest właśnie celem naszego konkursu. Nagrodzone projekty są doskonałymi przykładami tego, jak i w jakich obszarach można wprowadzać zmiany, które są korzystne zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla środowiska. Rozwiązania te pokazują, czym w praktyce są działania cyrkularne. Liczymy też, że te dobre przykłady zainspirują kolejne podmioty do podobnych działań – podkreśla Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Laureaci konkursu na najlepsze rozwiązania GOZ

Najciekawszym projektom konkursowym przyznano nagrody finansowe – nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz wsparcie w promocji produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula nagród to 540 tys. zł.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach – produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do konkursu zgłoszono łącznie 79 wniosków. W kategorii „Produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta)” złożono 35 wniosków. Nagroda główna trafiła do Bioelektra Group S.A. za rozwiązanie pt. „Wysokoefektywna technologia odzysku surowców i materiałów do wtórnego użycia z odpadów komunalnych”.

Wyróżnienia przyznano 11 laureatom:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anmet Andrzej Adamcio – Przęsło mostu z elementów łopat wirnika turbiny wiatrowej;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALKOR” Sp. z o.o. – Kompleksowa technologia neutralizacji i oczyszczania ścieków przemysłowych, zwłaszcza galwanicznych, z odzyskiem i zamkniętym obiegiem wody technologicznej;
 • Rebread Sp. z o.o. – Cyrkularne pieczywo w modelu „open manufacturing”;
 • Hydropolis Sp. z o.o. – Eksperymentalna uprawa wertykalna wraz z systemem kontrolowanych warunków;
 • Urvis Bike Sp. z o.o. – Wdrożenie ekologicznego środka transportu – roweru towarowego Urvis wspomaganego elektrycznie – w Fyrtel Sp. z o.o., startupie obsługującym ekologiczne dostawy od lokalnych sklepów i producentów;
 • PGE Ekoserwis S.A. – Zestalana mieszkanka wypełniająca Geoszyb – stosowana w likwidacji wyrobisk górniczych  w procesach przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej;
 • Budimex S.A. – Wdrożenie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z ‎recyklingu nawierzchni asfaltowej;
 • Polska Korporacja Recyklingu – RE-ABSORBENT OIL- sorbent o niskiej gęstości do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i wód;
 • VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o.o. – Wdrożenie, eksploatacja i rozwój systemu GOZ w Miasteczku Śląskim w oparciu o ciepło odpadowe z procesów hutniczych;
 • ERG S.A. – Technologia produkcji innowacyjnej gamy folii o całkowicie zmienionych parametrach fizykochemicznych wpisujących się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym umożliwiających odzysk odpadów foliowych w procesie recyklingu mechanicznego i ponowne użycie recyklatów w produkcji opakowań, poprzez tworzenie monomateriałowych struktur laminatów opartych na LDPE;
 • Hochland Polska Sp. z o. o. – Opakowania wielokrotnego użytku.

W kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” złożone zostały 44 wnioski. Nagrodę główną otrzymała firma BASF POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie pt. „Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w procesie recyklingu chemicznego – współpraca w całym łańcuchu wartości„.

Wyróżniono 11 rozwiązań:

 • EASYFOOTINGS Henryk Zawiślak – Modułowy system mikropalowego fundamentowania EasyFootings®;
 • Lafarge Cement S.A.  – Odzysk odpadów popłuczyn betonowych z betoniarni w celu ponownego użycia w Cementowni Małogoszcz;
 • GWDA Sp. z o.o. – Zamknięcie obiegu materii organicznej w przyrodzie –kompostownia GWDA;
 • STILO Marek Wąsowski – FIGLISTO to pierwsza w Polsce internetowa wypożyczalnia zabawek dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 5 r.ż. działająca w modelu subskrypcyjnym;
 • Drogerie DOT Sp. z o.o. – System DOT. System dystrybucji środków czystości i kosmetyków w zamkniętym obiegu plastiku;
 • Zero Waste Design Sp. z o.o. – ZERO (Zero Emissions and Resource Optimization);
 • New Solutions Group sp. z o.o – Portal Fundraisingowy www.ubraniadooddania.pl;
 • LDK Sp. z o.o. (KARTEKO) – KARTEKO – Recykling Pudełek Kartonowych;
 • Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie Produkty z odpadów, jako sposób na gospodarkę obiegu zamkniętego w Wielkopolskim Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie;
 • BRAMY – SERWIS Dariusz Kaszkowiak – Regeneracja elektroniki sterowników bram przemysłowych;
 • FAKRO PP Sp. z o.o. – Wykorzystanie odpadów profili PVC w procesie recyklingu oraz ponowne ich zastosowanie, jako profili PVC, dzięki współpracy z firmą Primo Profile.

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Źródło: PARP