Zrównoważone baterie w duchu GOZ? UE chce zmienić przepisy

Czas2 min

W grudniu Unia Europejska uzgodniła nowe przepisy o bardziej zrównoważonych bateriach. Mowa o wstępnym porozumieniu politycznym osiągniętym przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Wszystkie baterie wprowadzane na rynek UE mają być bardziej ekologiczne, bezpieczne i zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).


Porozumienie opiera się na wniosku Komisji z grudnia 2020 r. i odnosi się do kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych związanych ze wszystkimi rodzajami baterii – czytamy w komunikacie. Baterie to technologia, która odgrywa główną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej UE do 2050 r., dlatego kluczowe jest, by w żaden negatywny sposób nie wpływały na środowisko.

Nowe przepisy są dużym osiągnięciem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ przyczyniają się do wypełnienia celów UE zarówno w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jak i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń poprzez zapewnienie zrównoważoności baterii w całym ich cyklu życia – od pozyskiwania materiałów po ich zbieranie, recykling i wykorzystywanie do innych celów.

Po wejściu w życie nowych przepisów, począwszy od 2024 r. stopniowo wprowadzane będą wymogi dotyczące śladu węglowego, zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz wydajności i trwałości. Bardziej kompleksowe ramy regulacyjne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta zaczną obowiązywać w połowie 2025 r., a z czasem podwyższane będą docelowe poziomy zbierania. W przypadku baterii przenośnych ten docelowy poziom wyniesie 63 proc. w 2027 r. i 73 proc. w 2030 r., natomiast w przypadku baterii samochodowych dla lekkich środków transportu – 51 proc. w 2028 r. i 61 proc. w 2031 r. Wszystkie zebrane baterie muszą zostać poddane recyklingowi. Należy także osiągnąć wysoki poziom odzysku, w szczególności cennych materiałów, takich jak miedź, kobalt, lit, nikiel i ołów. Cel w zakresie odzysku materiałów dla litu wyniesie 50 % do 2027 r. i 80 % do 2031 r. – wyjaśnia Komisja Europejska.

Na przepisy poczekamy kilka lat

Nowe rozporządzenie zastąpi dyrektywę w sprawie baterii obowiązującą od 2006 r. Aby nowe ramy regulacyjne dotyczące cyklu życia baterii były w pełni operacyjne, konieczne będzie przyjęcie bardziej szczegółowych przepisów w latach 2024-2028 r.

Popyt na baterie ma wzrosnąć 14-krotnie do 2030 roku, a 17 proc. tego zapotrzebowania może generować UE. Wynika to głównie z elektryfikacji transportu.

W 2017 r. Komisja uruchomiła Europejski sojusz na rzecz baterii (EBA – European Battery Alliance), aby zbudować zrównoważony i konkurencyjny w skali światowej łańcuch wartości baterii w Europie. Celem jest też zapewnienie dostaw baterii potrzebnych do dekarbonizacji sektorów transportu i energii.

Źródło: Komisja Europejska / Zdjęcie: Денис Марчук /Pixabay 

Zostaw komentarz