Zrównoważony rozwój rolnictwa – KE rozpoczęła konsultacje

Czas1 min

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące projektu „Wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa” z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Uwagi można składać do 24 kwietnia br.

Produkcja rolna stoi w obliczu poważnych wyzwań, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – począwszy od dobrostanu zwierząt i różnorodności biologicznej, a skończywszy na zasobach naturalnych, zdrowiu i zmianie klimatu.

Projekt wytycznych wyjaśnia, w jaki sposób podmioty działające w sektorze rolno-spożywczym mogą przygotować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 210a.

W projekcie wytycznych doprecyzowano zakres celów zrównoważonego rozwoju, które można realizować w ramach porozumień. Cele te określono w art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych i można je podzielić na trzy kategorie: (ochrona środowiska; ograniczenie stosowania pestycydów i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; oraz zdrowie i dobrostan zwierząt. Przykładowo w wytycznych doprecyzowano, że cel ochrony środowiska obejmuje porozumienia mające na celu ochronę gleby i poprawę jej odporności na erozję, aby zwiększyć jej różnorodność biologiczną lub poprawić jej skład.

– Przejście na bardziej odporną i zrównoważoną produkcję rolną wymaga ściślejszej współpracy z podmiotami w całym łańcuchu dostaw, tak aby rolnicy mogli uzyskać sprawiedliwe zyski gospodarcze z działań poprawiających zrównoważoność produkcji rolnej ponad to, co jest już obowiązkowe. Mamy nadzieję, że rolnicy wraz z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw skorzystają z tego wyłączenia, przygotowując porozumienia dotyczące zrównoważonego rozwoju – mówi Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa.

Po zebraniu uwag na temat projektu wytycznych od zainteresowanych stron, Komisja przeanalizuje je uważnie i wprowadzi na ich podstawie niezbędne zmiany. Celem jest przyjęcie wytycznych do 8 grudnia 2023 r.

Źródło: Komisja Europejska/Grafika: ZielonyRozwój

Zostaw komentarz