ZUT drukuje betonem w 3D i szuka sposobów na lepsze wykorzystanie odpadów

Czas1 min

Prawie 7 mln zł kosztować będą powstające na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie 2 laboratoria: druku 3D i pozyskiwania surowców z odpadów. ZUT jest pierwszym ośrodkiem akademickim w Polsce, który opracował technologię druku 3D betonem. Uczelnia prowadzi działalność badawczą i współpracuje z przemysłem.

W ramach projektu powstaje laboratorium druku 3D z betonu wyposażone w wielkogabarytową drukarkę. Urządzenie pozwoli na wykonanie elementów konstrukcyjnych o gabarytach 4x2x2 metry. Pracownicy uniwersyteckiego laboratorium na zamówienie wyprodukują prototypy stropów czy kolumn, a także elementy małej architektury.

Druga część projektu na WBiIŚ ZUT to laboratorium pozyskiwania surowców i energii z odpadów. Znajdą się tu m.in. stanowiska badania wód opadowych i zawartości substancji ropopochodnych w ściekach. Naukowcy ZUT zbadają możliwości wydajniejszego pozyskiwania kompostu czy kruszywa do betonu z odpadów i ścieków. Dużym firmom podpowiedzą, jak segregować i przetwarzać problematyczne odpady czy rekultywować tereny po składowiskach śmieci. Na terenie tego laboratorium powstaje modułowa oczyszczalnia ścieków, w pracowni tuż obok badacze spróbują spowolnić procesy korozji studzienek kanalizacyjnych, a ich koledzy poszukają rozwiązań, które pomogą dużym aglomeracjom produktywniej wykorzystać deszczówkę.

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację ponad 250 m2 pomieszczeń, w których znajdą się nowocześnie wyposażone powierzchnie laboratoryjne, warsztaty i pracownie. Prace zakończą się w grudniu tego roku, laboratoria pełną parą ruszą od stycznia 2024 roku.

Kierownikiem projektu jest dziekan WBiIŚ, dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT, a koordynatorami mgr inż. Mateusz Techman i dr inż. Sławomira Bering.

Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie