Geotermia tematem Rady ds. Środowiska

W Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, którego tematem było „Krajowe i lokalne bezpieczeństwo […]