Powstał nowy zbiornik retencyjny pod Poznaniem. Pomoże rolnictwu

Czas1 min

26 lipca 2023 r. otwarto zbiornik retencyjny Tulce w gminie Kleszczewo, w woj. wielkopolskim. Zbiornik o powierzchni 22,45 ha i pojemności retencyjnej 242 tys. m³ będzie magazynował wodę na potrzeby rolnictwa oraz pełnił funkcje rekreacyjne.

Zbiorniki wodne poprawiają bilans wodny w swojej okolicy, a przede wszystkim pomagają w łagodzeniu skutków zarówno suszy, jak i powodzi. Ich powstanie wpływa również na rozwój turystyki, rekreacji i sportu. Budowa zbiorników przyczynia się też do poprawy zdolności retencyjnej zlewni oraz zabezpieczenia mieszkańców regionu przed okresami intensywnych opadów przeplatanymi występowaniem długotrwałej suszy. Wobec nasilających się zmian klimatu jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, zapewniające właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska.

— Na obszarze gminy Kleszczewo notowane są jedne z najniższych w kraju poziomy opadów deszczu. Charakterystyczną cechą tego regionu jest brak jezior, mokradeł oraz niewielka powierzchnia łąk. Deficyt wody jest szczególnie odczuwalny na użytkach rolniczych, a takich w gminie Kleszczewo nie brakuje, ponieważ są tu gleby bardzo dobrej jakości. Nowy zbiornik Tulce pozwoli nawodnić pola w okresach niedoboru opadów. Dzięki temu plony będą wyższe — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Zbiornik Tulce w gminie Kleszczewo powstał poprzez spiętrzenie wód rzeki Męciny wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej około 70 m powyżej drogi Tulce – Środa Wielkopolska. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 18 mln zł. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych inwestora. Całkowita wartość zadania wyniosła nieco ponad 22 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury