Od 2024 roku Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, będzie dostarczał firmie Air Liquide certyfikaty energii odnawialnej z […]