Spółka ARP Budownictwo należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. otwiera nowoczesną fabrykę prefabrykatów w Suchedniowie. Inwestycja powstanie w miejsce […]