Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 14 marca 2023 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego […]