Politechnika Koszalińska przyczyni się do rozwoju energetyki jądrowej

Czas1 min

Politechnika Koszalińska oficjalnie dołączyła dzisiaj (31 maja br.) do grona instytucji, które będą kształcić kadry na potrzeby energetyki jądrowej. Orlen Synthos Green Energy i Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziały uruchomienie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr w tym samym obszarze.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki, w obecności między innymi ministra prof. Przemysława Czarnka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, podpisała porozumienie o współpracy, która pozwoli w perspektywie kilku lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o wyspecjalizowaną kadrę inżynierów i naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o właściwe wykształcenie kadr technicznych. Stąd potrzeba, a nawet konieczność ścisłej współpracy nauki i biznesu, dzięki której szkoły wyższe wykształcą nie tylko inżynierów, lecz również wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Szef resortu edukacji i nauki zapowiedział zwiększenie subwencji wszystkim tym uczelniom, które – jak odtąd Politechnika Koszalińska – będą korzystać z Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako laboratorium atomowego w procesie kształcenia studentek i studentów. Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania ekspertów w tej dziedzinie. Ośrodek wyszkoli inżynierów i poprowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

Głównym celem porozumienia podpisanego teraz przez Orlen z Siecią Badawczą Łukasiewicz i uczelniami, poza Politechniką Koszalińską, z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Warszawskim jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku już od roku akademickiego 2023/2024. Każda z wymienionych uczelni już kształci lub wkrótce rozpocznie nabór na kierunki studiów związane z energetyką jądrową.

Grupa Orlen, inwestuje miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, jest liderem tego projektu. W planach ma budowę floty niewielkich modułowych reaktorów jądrowych.

Źródło: Politechnika Koszalińska