Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha na sesji 15 grudnia 2022 przyjęli dokument, którego punktem wyjścia jest przejście z gospodarki i […]