Enea Nowa Energia – będąca częścią Grupy Enea – nabyła od szwedzkiej spółki OX2 Holding Poland 100% udziałów w […]