Zwiększone wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – kwota dofinasowania na budowę […]