Trzy miliardy dodatkowych drzew do 2030 r.

Czas2 min

Unia Europejska planuje zasadzić do 2030 roku na swoim terenie co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew. To część szerszych działań na rzecz odbudowy lasów UE i walki ze zmianami klimatycznymi.

Zobowiązanie do zasadzenia 3 miliardów drzew to inicjatywa ogólnoeuropejska. Jej celem jest nie tylko ograniczenie skutków zmian klimatu, ale również poprawa kondycji lasów, wzmocnienie obszarów wiejskich oraz zazielenienie miast. Celem zobowiązania jest także podwojenie tempa zalesiania w UE z lat 2005–2020.

Korzyści z tej inicjatywy to przede wszystkim:
•    3 miliardy drzew zasadzone na 2 milionach hektarów są w stanie usunąć z atmosfery do 2030 roku do 4 milionów ton CO2, a do roku 2050 – nawet 15 milionów ton.
•    Drzewa filtrują powietrze, którym oddychamy, a czas spędzony między nimi ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie: zmniejsza poziom stresu, obniża ciśnienie krwi i poprawia nastrój.
•    Lasy są domem dla ponad 80% gatunków lądowych na świecie. Pełnią również wiele funkcji – zapobiegają powodziom, stanowią miejsce rekreacji czy dostarczają czystej wody.

Samo zasadzenie nowych drzew nie rozwiąże jednak problemu, jakim są zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, ani nie jest alternatywą dla ochrony drzew istniejących. Stanowi jednak uzupełnienie działań UE. To także zobowiązanie do podjęcia wspólnych działań na rzecz terenów zielonych i zwiększenia ich naturalnego współczynnika reprodukcji.

Kto będzie sadzić drzewa?

Każdy. Aby osiągnąć ten ambitny cel, zmotywowani muszą zostać mieszkańcy Europy! Sukces tego zobowiązania jest mocno uzależniony od inicjatyw oddolnych – do udziału zachęcamy więc wszystkich, od indywidualnych obywateli i właścicieli
gruntów po stowarzyszenia i organy publiczne, takie jak wsie, miasta i całe regiony.

Jak sprawić, aby drzewa zostały uznane za zasadzone w ramach zobowiązania?

Wystarczy zasadzić drzewo, a następnie je zarejestrować. Europejska Agencja Środowiska opracowała specjalną platformę o nazwie „Map My Tree”, za pośrednictwem której drzewa będą rejestrowane i liczone.

Aby zarejestrować drzewo, musi zostać ono zasadzone po 20 maja 2020 r., czyli po wdrożeniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Rejestrować można tylko dodatkowe drzewa – drzewa zasadzone w ramach dotychczasowych planów nasadzeń nie liczą się – i muszą przynosić korzyści dla różnorodności biologicznej i klimatu. To oznacza, że żadne zasadzone drzewo nie może być obcym gatunkiem inwazyjnym. Sadzić można dowolne gatunki rodzime, o ile są one przystosowane do zakładanych warunków klimatycznych, glebowych i hydrologicznych.

Kto sprawdza, czy zasadzono właściwe drzewa i czy drzewa te przetrwały?

Komisja Europejska opracowała długoterminowy plan działania i monitorowania, aby zapewnić, że zasadzone drzewa urosną i przetrwają w zmieniającym się klimacie. KE, jako organizator akcji, nie sprawdza każdego zasadzonego drzewa,
jednak będzie monitorować ogólny postęp.

Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska