Veolia dekarbonizuje system ciepłowniczy we Wrześni

Czas3 min

Zmniejszenie zużycia węgla i redukcja emisji CO2, a w konsekwencji czystsze powietrze dla mieszkańców – to efekty projektu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego we Wrześni w województwie wielkopolskim. Mieszkańcy odczują je już w 2024 roku. Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów inwestycji blisko 60 proc. ciepła będzie produkowana w oparciu o odnawialne źródła energii oraz kotłownię gazowo-olejową. Instalacja ograniczy zużycie węgla o 5 700 ton rocznie oraz zredukuje emisję CO2 o 11 700 ton/rok.

Zainaugurowany 18 maja 2023 roku we Wrześni projekt Malachit obejmuje konwersję kotła węglowego na jednostkę opalaną biomasą. To element procesu, który będzie realizowany w wielu lokalizacjach, w których znajdują się ciepłownie Veolii. We Wrześni, na terenie ciepłowni Veolii Zachód, powstanie zasilany paliwem biomasowym kocioł o mocy 7 MWt. W ramach modernizacji tamtejszego systemu ciepłowniczego w 2023 roku zostanie zbudowana także jednostka gazowo-olejowa o mocy 2,8 MWt. Wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą i gazem wpisuje się w strategię dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce zakładającą całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku.

Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii.

– We Wrześni rozpoczynamy kolejną inwestycję, której celem jest dekarbonizacja lokalnego systemu ciepłowniczego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię odchodzenia od węgla. Zakłada ona pełną dekarbonizację do 2030 roku, a do 2050 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Konsekwencją jej wdrożenia będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. Modernizacja kotła węglowego w jednostkę opalaną biomasą to jeden ze sposobów przyspieszenia tego procesu. Konwersja we Wrześni jest innowacyjnym projektem, który będziemy realizować również w innych naszych lokalizacjach  – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Innowacyjny projekt dekarbonizacji źródła wytwarzania ciepła we Wrześni będzie obejmował kolejne etapy: pierwszy, którego zakończenie planowane jest na rok 2024, obejmuje konwersję kotła węglowego WR10 o mocy 10 MWt na kocioł biomasowy o mocy 7 MWt. Modernizacja przewiduje budowę magazynu z ruchomą podłogą, układu podawania biomasy, paleniska, instalacji odpylania spalin oraz systemu automatyki i sterowania, który zapewni pełną automatyzację prowadzenia jednostki oraz budowę kotłowni gazowo-olejowej o mocy 2,8 MWt. Drugi etap to budowa układu kogeneracyjnego o mocy 0,999 MWe i 1,1 MWt, który ma powstać w 2025 roku. W roku 2030 nastąpi całkowita dekarbonizacja systemu ciepłowniczego we Wrześni.

– Kompleksowy projekt dekarbonizacyjny we Wrześni pozwoli nam stworzyć efektywną i czystą instalację. Już zakończenie pierwszych dwóch etapów pozwoli nam znacznie ograniczyć zużycie węgla na rzecz czystszego paliwa i odnawianych źródeł energii. Dzięki temu zredukujemy także emisję dwutlenku węgla o 11 700 ton rocznie, co da efekt podobny do posadzenia 531 tys. drzew. Istotny jest także aspekt stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, gdyż budowa kolejnych źródeł wielopaliwowych pozwala na dywersyfikację dostaw paliw i stopniowe uniezależnianie od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych i geopolitycznych. W każdej z lokalizacji, gdzie prowadzimy projekty odejścia od węgla, współpracujemy z naszymi partnerami z samorządów, dzięki czemu możemy oferować rozwiązania, które w optymalny sposób odpowiadają na potrzeby mieszkańców – mówi prezes Wojciech Noga, zarządzający spółką Veolia Zachód z Grupy Veolia term.

– Ostatni rok pokazał, że jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła, to bardzo ważne również dla samorządów. Niestabilna sytuacja geopolityczna i jej konsekwencje dla sektora energetyki powodują, że w kontekście odejścia od węgla priorytety miasta są zbieżne ze strategią Veolii. Równie istotne są kwestie środowiskowe, gdyż każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem. Dlatego cieszę się, że rozpoczyna się projekt modernizacji ciepłowni we Wrześni, który przybliży nas do realizacji obu celów – mówi Tomasz Kałużny,burmistrz Wrześni.

Pilotażowy projekt konwersji kotłów węglowych na biomasę został wyróżniony przez Biuro Zakupów Grupy Veolia we Francji. Inwestycja we Wrześni zdobyła prestiżową nagrodę w kategorii projektów energetycznych realizowanych w ramach dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce.

– Nasi koledzy z Francji docenili kompleksowość projektu modernizacyjnego, na który składa się budowa nowoczesnej instalacji oraz jej efekty środowiskowe w postaci oparcia o OZE, zmniejszenia zużycia węgla i ograniczenia emisji CO2, a także redukcji kosztów inwestycyjnych. Istotny jest również fakt, że wdrożenie całego projektu wiąże się z przeszkoleniem i nabyciem nowych kompetencji przez około 120 osób – mówi Magdalena Ruszniak, dyrektor ds. technicznych, członek zarządu Veolii term.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.

Zostaw komentarz