W Zdzieszowicach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Czas1 min

W Zdzieszowicach powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji, które będzie kształcić w zwodach: spedytor, logistyk, magazynier. Politechnika Opolska jest partnerem projektu.

–  To bardzo ważna dla nas umowa dlatego, że dzięki niej, dzięki współpracy z Politechniką Opolską, otwieramy w powiecie krapkowickim jedno ze 120 Branżowych Centrów Umiejętności. To nowa forma kształcenia, która posłuży nie tylko uczniom naszych szkół, ale także umożliwi przekwalifikowanie umiejętności pracowników, w naszym przypadku w branży spedycyjnej. Wsparcie Politechniki Opolskiej jest nieocenione, uczelnia wniesie know-how, wiedzę i umiejętności – informuje Maciej Sonik, starosta krapkowicki, który we wtorek z prof. Marcinem Lorencem, rektorem Politechniki Opolskiej podpisał umowę dotyczącą współpracy przy nowej formy kształcenia.

Centrum o którym mowa, powstanie przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Będzie kształcić w zakresie spedycji.

 Bardzo się cieszymy, że takie centrum właśnie u nas powstanie. Skorzystają nie tylko uczniowie, ale także rodzice, cała społeczność, ponieważ centrum będzie kształcić także dorosłych – podkreśla Małgorzata Nogalska, dyrektorka szkoły.

– Przed nami remont i doposażenie pierwszego piętra budynku, które przejęło Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Zostanie wybudowana hala, w której będzie się znajdować pracownia zawodowa z wózkami widłowymi, suwnicami. Wszystko to, co jest potrzebne do kształcenia w zawodach spedytor, logistyk, magazynier – wylicza Małgorzata Nogalska.

Politechnika Opolska jest partnerem projektu.

– Często powtarzam, że uczelnia musi być otwarta dla przemysłu, biznesu, szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić fakt, że nowe centra będą także integrować środowiska naukowe z biznesem, upowszechniać innowacje i nowe technologie w danej branży. Oczywiście, liczymy na to, że absolwenci centrum wybiorą pokrewne studia na naszej uczelni – mówi prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Partnerem branżowym w projekcie jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, a jego wartość, finansowana z Krajowego Planu Odbudowy, wynosi blisko 11 mln zł.

Źródło: Politechnika Opolska