Warszawa wdraża system oszczędzania energii

Czas1 min

Komfort cieplny w budynku, a przy tym niższe rachunki za media i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko – umożliwi to System do Zarządzania Energią, którym Warszawa chce objąć wszystkie miejskie obiekty. W ten sposób stolica zaoszczędzi nawet 20 mln zł rocznie.

System do Zarzadzania Energią (dalej: System) jest zbudowany z połączonych ze sobą urządzeń pomiarowo-regulacyjnych (liczniki energii elektrycznej, ciepła, głowice termostatyczne) z urządzeniami teletransmisyjnymi.

– Obecnie, w ramach pilotażu projektu, system zainstalowano w 10 placówkach oświatowych – czujniki zbierają dane o zużyciu mediów i integrują działanie wewnętrznych instalacji, ale też alarmują o sytuacjach awaryjnych, umożliwiając zdalne zarządzanie ze stanowiska operatora. Jedną z placówek, gdzie trwa pilotaż Systemu do Zarządzania Energią jest przedszkole nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na Wilanowie. Szacujemy, że dzięki wdrożeniu monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej we wszystkich miejskich obiektach, Warszawa może oszczędzić nawet 20 mln zł rocznie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od budynków oświaty – dodaje.

W każdej placówce objętej Systemem prowadzony jest szczegółowy monitoring parametrów instalacji grzewczej i elektrycznej oraz sterowanie ogrzewaniem w zależności od warunków zewnętrznych. Pod uwagę brany jest także plan korzystania z obiektu przez użytkowników w ciągu każdej doby.

W Warszawie już w dwóch dzielnicach (Targówek i Śródmieście) funkcjonuje ponad 70 placówek oświatowych z systemem zarządzania ciepłem. Obecny projekt ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu, który będzie działał na terenie całego miasta. W tym roku te budynki zostaną doposażone w czujniki kolejnych mediów i podłączone do Systemu. W latach 2023 – 2025 zarezerwowano 45 mln zł w budżecie miasta na jego dalszą rozbudowę w kolejnych obiektach miejskich.

Budynek, który ma zostać podłączony do Systemu, powinien być wyposażony w urządzenia regulacyjno-pomiarowe umożliwiające transmisję danych, takie jak np. regulatory, sterowniki.

Wdrożenie Systemu jest realizacją zobowiązań m.st. Warszawy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej oraz formą promowania idei zrównoważonego rozwoju.

Źródło: UM Warszawa/Zdjęcie: Pixabay

Zostaw komentarz